การคืนสินค้า

กรณีในการคืนสินค้า

  • กรณีที่เราจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดรุ่นจากรายการที่ท่านสั่งซื้อ
  • กรณีสินค้าที่ชำรุด เสียหายจากความผิดพลาดจากการผลิตหรือการจัดส่ง

วิธีการคืนสินค้า

 

  1. อธิบายรายละเอียดความเสียหายและส่งภาพประกอบที่ชัดเจนมาทาง Line หรือ email ภายใน 15 วันหลังจากได้รับสินค้า*
  2. รอการการติดต่อกลับจาก ABLETOOL เพื่อยืนยันการส่งสินค้ากลับหรือยืนยันการคืนเงินให้
  3. ในกรณีที่ท่านได้รับการยืนยันการส่งสินค้ากลับจากเรา ส่งคืนสินค้ากลับมาหาเราในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์เดิมผ่านบริการไปรษณีย์ไทย (ท่านออกค่าส่งไปก่อนแล้วเราจะทำการคืนค่าขนส่งให้เมื่อเราได้รับสินค้า)
  4. ABLETOOL จะทำการส่งสินค้าอันใหม่กลับไปให้ท่านหลังจากได้รับสินค้าของท่านภายใน 7 วัน

 

*หากเกินระยะเวลาที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี