ปลั๊กยาง ปลั๊กตัวผู้ 2 ขา 3 ขา

  • 27.00 ฿


ปลั๊กยาง 2 ขา Zeberg ใช้สำหรับต่อสายไฟเพื่อทำเป็นปลั๊กตัวผู้

วิธีการใช้งาน ให้คลายสกรูส่วนที่เป็นโลหะสีเงินที่หนีบสายไฟเพื่อให้สายไฟสามารถลอดผ่านมาได้ ที่หัวปลั๊กจะมีสกรูที่ยึดปลั๊กส่วนที่เสียบได้กับตัวปลั๊กยาง เมื่อคลายสกรูที่หัวปลั๊กจะสามารถถอดปลั๊กตัวผู้ที่เสียบออกจากตัวปลั๊กยางได้ เมื่อถอดออกมาแล้วให้นำสายไฟที่ต้องการจะต่อเชื่อมกับหัวปลั๊ก ลอดสายไฟผ่านปลั๊กส่วนที่เป็นยางมา และปอกสายส่วนที่เป็นฉนวนออกให้เหลือเพียงทองแดงแล้วทำการยึดเข้ากับหัวปลั๊ก จากนั้นจึงยึดปลั๊กส่วนที่เสียบเข้ากับปลั๊กส่วนที่เป็นยางด้วยสกรูกลับเข้าที่เดิม แล้วจึงยึดสกรูหนีบสายไฟเพื่อป้องกันสายไฟหลุดออกจากหัวปลั๊ก

ขณะใช้งานเมื่่อต้องการดึงปลั๊กยาง ออกจากเต้ารับตัวเมียควรดึงที่ตัวปลั๊กยาง ไม่ควรดึงที่สายไฟเพราะอาจทำให้สายไฟหลุดออกจากหัวปลั๊กได้


สินค้าที่เกี่ยวข้อง