การรับประกันคุณภาพสินค้า

ในกรณีสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี

ใบรับประกัน กรุณากรอกใบรับประกันสินค้าพร้อมทั้งส่งใบรับประกันกลับมาให้เรา การรับประกันจึงจะคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนด (การรับประกันสินค้าจะไม่รวมสินค้าประเภทสินค้าสิ้นเปลืองและสินค้าที่ใช้งานแล้วหมดไป เช่น ดอกสว่าน ใบเจีย ใบตัด รองเท้าเซฟตี้ และสินค้าสิ้นเปลืองอื่นๆ)

* หากเกินระยะเวลาในการรับประกันสินค้า สินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้ ท่านสามารถส่งสินค้าเข้ามาเพื่อทำการซ่อมกับทางเราได้ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเราจะแจ้งรายละเอียดและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้ท่านทราบ หลังจากได้รับสินค้าและทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว