หางปลาครอบทังสเตน Back cap

  • 85.00 ฿


หางปลาครอบทังสเตน BACK CAP หรือ หางปลา ทำจากพลาสติก ABS คุณภาพดี แข็งเหนียว ไม่แตกหักง่าย และมียางป้องกันแก๊ซไหลออกทางเกลียว ใช้เป็นตัวครอบเข็มทังสเตนในส่วนปลายของด้ามจับ
สำหรับการเชื่อมไฟฟ้าระบบ TIG จะอาศัยเข็มทังสเตนเพื่อสร้างบ่อหลอมเหลวและเชื่อมโลหะเข้าด้วยกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้ลวดเชื่อม ซึ่งการเชื่อมแบบ TIG นี้เป็นการเชื่อมที่ต้องอาศัยแก๊ซปกคลุมบ่อหลอมเหลว 
หางปลาครอบทังสเตนนี้ใช้สำหรับการปรับระยะของแท่งทังสเตนที่ออกจากถ้วยตรงปลายปากเชื่อม 
วิธีการใช้งาน คลายหางปลาครอบทังสเตนเพื่อทำการปรับระยะแท่งทังสเตนให้อยู่ในระยะตามที่ผู้ใช้งานต้องการ จากนั้นจึงทำการปรับหมุนหางปลาครอบทังสเตนให้แน่นเพื่อทำการล็อคระยะของแท่งทังสเตนไว้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง