คอลเลท collet WSD-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

คอลเลท collet WSD

  • 42.00 ฿


COLLET หรือ สลิปใน เป็นตัวจับเข็มทังสเตน ทำมาจากทองแดงเกรดสูง ทนความร้อนขณะเชื่อมได้ดี
ใช้สำหรับการเชื่อมแบบ TIG การเชื่อมแบบ TIG นั้น เป็นการเชื่อมที่ใช้ลวดเชื่อมแบบที่ไม่มีฟลักซ์ที่ลวดเชื่อมจึงจำเป็นที่จะต้องใช้แก๊ซช่วยในการปกคลุมแนวเชื่อม ป้องกันอากาศเข้ามาที่แนวเชื่อม ปืนที่ใช้ในการเชื่อมจะมี collet อยู่ภายในเพื่อช่วยจับเข็มทังสเตน สามารถปรับระยะของเข็มทังสเตนได้โดยการคลายตัวบีบ collet และทำการเลื่อนปรับระยะของเข็มทังสเตนให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมกับการเชื่อม
collet นี้มีหลายขนาดแต่ขนาดที่เป็นที่นิยมและใช้โดยทั่วไปคือ 1.6 มิล และ 2.4 มิล ซึ่งขนาดของ collet นี้จะสัมพันธ์กับขนาดของเข็มทังสเตน หากใช้ collet 1.6 มิลก็ต้องใช้เข็มทังสเตน 1.6 มิล ถ้าใช้ collet 2.4 มิล ก็ต้องใช้ทังสเตน 2.4 มิล 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง