คอลเลท บอดี้ collet body WSD-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

คอลเลท บอดี้ collet body WSD

  • 63.00 ฿


COLLET BODY หรือ สลิปนอก เป็นตัวล็อคตัวจับเข็มทังสเตน ทำมาจากทองแดง ทนความร้อนขณะเชื่อมได้ดี
ใช้สำหรับการเชื่อมแบบ TIG การเชื่อมแบบ TIG นั้น เป็นการเชื่อมที่ใช้ลวดเชื่อมแบบที่ไม่มีฟลักซ์ที่ลวดเชื่อมจึงจำเป็นที่จะต้องใช้แก๊ซช่วยในการปกคลุมแนวเชื่อม ป้องกันอากาศเข้ามาที่แนวเชื่อม ปืนที่ใช้ในการเชื่อมจะมี collet body อยู่ภายในเพื่อช่วยจับเข็มทังสเตน สามารถปรับระยะของเข็มทังสเตนได้โดยการคลายตัวบีบ collet body และทำการเลื่อนปรับระยะของเข็มทังสเตนให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมกับการเชื่อม
collet body นี้มีหลายขนาดแต่ขนาดที่เป็นที่นิยมและใช้โดยทั่วไปคือ 1.6 มิล และ 2.4 มิล ซึ่งขนาดของ collet body นี้จะสัมพันธ์กับขนาดของเข็มทังสเตน หากใช้ collet body 1.6 มิลก็ต้องใช้เข็มทังสเตน 1.6 มิล ถ้าใช้ collet body 2.4 มิล ก็ต้องใช้ทังสเตน 2.4 มิล 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง