แม่เหล็กจับสายดิน ตรา King Eagle # KEM-205 Magnetic Ground Connector - KING EAGLE

  • 223.00 ฿


KEM-205 Magnetic Ground Connector - KING EAGLE เป็นอุปกรณ์ใช้ยึดจับสายดินให้แน่นกับชิ้นงานหรือตู้เชื่อม ใช้สำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า สำหรับต่อเป็นสายดิน สะดวกต่อการใช้งาน มีแม่เหล็กดูดติดกับโลหะ


สินค้าที่เกี่ยวข้อง