แคล้มประกับรางตัว C-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

แคล้มประกับรางตัว C

  • 3.50 ฿


แคล้มประกับรางตัว C เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับรางตัวซี เป็นออุปกรณ์พื้นฐานที่ทำให้การติดตั้งออุปกรณ์ไฟฟ้ามีมาตรฐาน แข็งแรง สวยงาม ทำจากเหล็กหนาคุณภาพดี ขึ้นรูปมาตรฐาน ชุบสีรุ้งป้องกันสนิม อายุการใช้งานยาวนาน ใช้ยึดท่อไฟฟ้าเพื่อความแข็งแรง สวยงาม

วิธีการใช้งาน พิจารณาตำแหน่งที่จะติดตั้งรางไฟฟ้า กำหนดตำแหน่งที่จะติดตั้งรางไฟ ตัดรางตัวซีให้มีขนาดใหญ่กว่าแคล้มประกับรางตัว C โดยทั่วไปแคล้มประกับรางตัว Cจะติดตั้งเป็นแผงเพื่อวางท่อไฟฟ้าเป็นแผง โดยอาจจะตัดรางตัวซีให้มีความยาวประมาณ 30ซม. แล้วยึดแคล้มประกับรางตัว C4-5ตัวเพื่อเดินท่อไฟฟ้า 4-5ท่อ เมื่อยึดแคล้มประกับรางตัว Cเสร็จแล้วให้นำท่อวางตรงกลางระหว่างแคล้มประกับรางตัว Cแล้วจึงใช้สกรูยึดเพื่อความแข็งแรง


สินค้าที่เกี่ยวข้อง