แคล้มนก toggle clamp(ไม่มีน๊อตแถม)

  • 35.00 ฿


แคล้มนก toggle clamp ใช้สำหรับประกอบทำจิ๊กเพื่องานไม้ งานเหล็ก 

วิธีใช้งาน ติดตั้งแคล้มนกตำแหน่งที่ต้องการเพื่อสร้างจิ๊กโดยแคล้มนกจะใช้ในการยึดวัสดุให้อยู่แน่นในตำแหน่งที่ต้องการ ที่ตัวแคล้มจะมีตำแหน่งให้ยึดสกรูลงบนจิ๊ก หลังจากยึดตำแหน่งแคล้มนกแล้วให้ทำการปรับระยะแน่นของการยึดโดยหมุนสกรูที่หัวแคล้มนก


สินค้าที่เกี่ยวข้อง