เหล็กรู ยึดอิฐมวลเบา Plate

  • 4.00 ฿


เหล็กรู ยึดอิฐมวลเบา Plate เหล็กรูนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย รวมถึงใช้ในการยึดอิฐมวลเบาในงานก่อสร้าง ทำจากเหล็กมาตรฐาน ใช้งานง่าย แข็งแรง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน

สำหรับอิฐมวลเบา การก่ออิฐมวลเบาตรงแนวเชื่อมต่อระหว่างอิฐมวลเบากับเสา หรืออิฐมวลเบาต่อกับอิฐมวลเบาด้วยกันในแนวตั้งฉากกันนั้น หากไม่มีเหล็กช่วยเชื่อมจะทำให้ไม่แข็งแรงเท่าที่ควร

วิธีการใช้งาน  พับเหล็กรูให้เป็นรูปตัววีแล้วขูดไปที่อิฐมวลเบาเพื่อสร้างร่องเท่ากับความหนาของเหล็กรูจากนั้นพับเหล็กรูเป็นรูปตัวยูให้มีความกว้างของตัวยูเท่ากับความกว้างของเหล็กรูแล้วทำการขูดร่องที่ขูดด้วยเหล็กตัววีเพื่อให้เกิดร่องความลึก 0.8 มิลเท่าความหนาเหล็กรูและความกว้างเท่ากับเหล็กรูคือ 30 มิล จากนั้นตอกครึ่งหนึ่งของเหล็กรูเข้าไปที่อิฐมวลเบาส่วนอีกครึ่งตอกเข้าที่เสา หรืออิฐมวลเบาอีกก้อน

กล่องละ 20 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง