เหล็กรู Universal Plate

  • 5.00 ฿


เหล็กรู Universal Plate ทำจากเหล็กมาตรฐาน เหล็กแผ่นรู ชุบขาว มีขนาดมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ตามความเหมาะสมของงาน ขนาดรูของเหล็กรูมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มิล และมีระยะห่างระหว่างรูเท่ากับ 17 มิล

วิธีการใช้งาน พิจารณางานที่จะใช้เหล็กรู เหล็กรูสามารถประยุกต์ใช้ได้ในงานที่หลากหลายมากเช่นการใช้เหล็กรูในการยึดอุปกรณ์ต่างๆติดตั้งเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ เนื่องด้วยเหล็กรูมีรูที่สามารถขันน๊อตยึดหนีบวัตถุที่ต้องการเข้ากันได้โดยไม่ต้องทำการเชื่อมจึงสะดวกในการติดตั้ง อีกทั้งยังไม่ขึ้นสนิมเพราะชุบขาวมาจากโรงงาน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์

กล่องละ 20 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง