เกรียงโป้วสีด้ามไม้ BAISAGAY BAISAGAY

  • 5.50 ฿


เกรียงโป้วสีด้ามไม้ BAISAGAY ใบเกรียงทำจากเหล็กคุณภาพดีเคลือบแลคเกอร์ ด้ามทำจากไม้คุณภาพดี เกรียงถูกออกแบบมาให้มีความอ่อนตัวที่เหมาะสม เพื่อใช้สำหรับโป้วสี แซะเศษปูนเศษกาวที่ติดบนพื้นผิว  ทำจากเหล็ก ใช้กด ขูดไปบนพื้นผิว

วิธีการใช้งาน ใช้มือข้างที่ถนัดจับตรงด้ามให้มั่นคง หากต้องการแซะเศษปูน เศษกาว ออกจากพื้นผิวให้จรดปลายเกรียงไปยังสิ่งที่ต้องการแซะออกแล้วออกแรงดันเกรียงให้ขนานไปกับพื้นผิว หากต้องการโป้วสีหรือปาดให้เรียบให้จรดปลายเกรียงไปยังพื้นผิวที่ต้องการโป้วแล้วลากเกรียงโป้วผ่านพื้นผิวนั้นๆ สำหรับการโป้วพื้นผิวไม่ควรลากเกรียงโป้วผ่านหน้าพื้นผิวหลายครั้งเพราะจะทำให้วัสดุที่ต้องการโป้วหลุดมาติดที่เกรียงโป้วได้

ควรทำความสะอาดและทาน้ำมันบางๆทุกครั้งหลังใช้งานเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

กล่องละ 12 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง