หวีวัดเกลียว (หุน , มิล) META META screw pitch gauge

  • 98.00 ฿


หวีวัดเกลียว (หุน , มิล) META screw pitch gauge สำหรับวัดขนาดเกลียว ทำจากสแตนเลสคุณภาพดี ไม่เป็นสนิม หวีวัดเกลียวถูกเก็บไว้ในโครงสแตนเลสเพื่อความเรียบร้อย ใช้เปรียบเทียบขนาดร่องเกลียวเพื่อทำน๊อต สกรู ที่มีขนาดที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถคลายตัวหนีบเพื่อให้เลื่อนแผ่นหวีวัดเกลียว (หุน , มิล) ออกมาได้อย่างสะดวก 

วิธีการใช้งาน พิจารณาน๊อตที่ต้องการวัดขนาดของเกลียว หากสามารถนำน๊อตนั้นมาวัดที่ตัว หวีวัดเกลียว ได้ให้คลายล็อคเพื่อเลื่อนแผ่น หวีวัดเกลียว ออกมาลองทาบดูกับน๊อตว่าน๊อตเข้ากับร่องของ หวีวัดเกลียว อันไหน ให้ดูขนาดที่บอกอยู่บน หวีวัดเกลียว และนำข้อมูลนี้ไปใช้ต่อไป หากน๊อตตัวนั้นไม่สามารถถอดออกมาได้ให้ถอดแผ่นของ หวีวัดเกลียว แล้วนำไปวัดที่วัตถุนั้น

ควรทำความสะอาดและทาน้ำมันบางๆเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานของหวีวัดเกลียว

กล่องละ 12 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง