สายวัดที่สายโลหะ(มือถือ) M.S. META measuring tape M.S. 50 m.

  • 1,636.00 ฿


META measuring tape M.S. 50 m. สำหรับวัดความยาว ทำจากเหล็กเคลือบสี ใช้โดยการดึงสายออกมาจากตลับแล้ววัดขนาด


สินค้าที่เกี่ยวข้อง