สว่านเจาะบานพับลูกถ้วย META concealed hinges installation kit 35mm

  • 110.00 ฿


สว่านเจาะบานพับลูกถ้วย META concealed hinges installation kit  35mm ทำจากเหล็กคุณภาพสูง มีความแข็งมากโดยเฉพาะฟันที่ใช้ในการกัดเจาะไม้ ใช้สำหรับเจาะบานพับถ้วย  สว่านเจาะบานพับลูกถ้วยจะไม่กินกำลังแรงเครื่องเหมือนดอกสว่านรูที่เจาะจะมีขนาดมาตรฐานสวยงามและยังมีราคาที่ถูกกว่าดอกสว่านมาก

วิธีการใช้งาน คลายหัวจับดอกสว่านของเครื่องสว่านออกใส่ดอกสว่านเจาะบานพับลูกถ้วยเข้าไปที่หัวสว่านและหมุนล็อคดอกสว่านเจาะบานพับลูกถ้วยให้แน่น จากนั้นจึงกดดอกสว่านเจาะบานพับลูกถ้วยเข้าไปที่ไม้ออกแรงกดพอประมาณให้ดอกสว่านเจาะบานพับลูกถ้วยเข้าไปที่ไม้อย่างสม่ำเสมอ

ควรทำความสะอาดสว่านมือพระทุกครั้งหลังการใช้งานพร้อมทาน้ำมันบางๆเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

กล่องละ 10 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง