ลูกบล็อคหัวเทียน META META spark plug-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

ลูกบล็อคหัวเทียน META META spark plug

  • 80.00 ฿


META spark plug สำหรับไขหัวเทียน  ทำจากเหล็กคุณภาพสูง CR-V โครวานาเดียม มีความแข็งและเหนียวสูงมาก

วิธีการใช้งาน ลูกบล็อคเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์บล็อคต่างๆเช่น ด้ามบล็อค ด้ามฟรี ด้ามขันปอนด์ ด้ามเลื่อน โดยปกติจะมีด้วยกัน 3 ขนาดคือขนาด 1/4" 1/2" 5/8" แต่โดยทั่วไปจะใช้ลูกบล็อคและอุปกรณ์ขนาด 1/2"  ใช้โดยการพิจารณาลักษณะการใช้งานก่อนหากต้องการใช้สำหรับขันน๊อตที่ไม่ได้ออกแรงมากแต่ต้องการความรวดเร็วก็จะใช้ด้ามฟรี หากต้องการขันงานที่ต้องการความแน่นที่มีมาตรฐานก็จะใช้ด้ามขันปอนด์ที่สามารถบอกความแน่นของน๊อตที่ขันได้ ใส่ปลายลูกบล็อคด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมเข้ากับอุปกรณ์บล็อค กดลูกบล็อคให้แน่นเพื่อความปลอดภัย แล้วจึงเอาหัวลูกบล็อคด้านที่เป็นหกเหลี่ยมใส่เข้ากับน๊อตที่ต้องการจะขัน จากนั้นออกแรงขัน โดยทั่วไปหากหมุนตามเข็มจะเป็นการขันแน่น และหมุนทวนเข็มจะเป็นการคลายน๊อต

วิธีสังเกตคุณภาพของลูกบล็อคคือหากเป็นลูกบล็อคที่คุณภาพดีแข็งเหนียวเมื่อนำลูกบล็อคมาเคาะเข้าดัวยกันจะเกิดเสียงดังกังวาน แตกต่างกับลูกบล็อคเกรดคุณภาพทั่วไปที่เสียงจะดังทึบ

กล่องละ 6 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง