ลวดเชื่อม โกเบ Kobe LB-52-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

ลวดเชื่อม โกเบ Kobe LB-52

  • 400.00 ฿


ลวดเชื่อม โกเบ Kobe LB-52 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียสูง ซึ่งสามารถเชื่อมในท่าตั้ง-ลากลงได้ ลวดเชื่อม  LB-52 ให้การอาร์คที่นิ่งเรียบมีสะเก็ดไฟเชื่อมน้อยทำให้ผิวรอยเชื่อมที่ได้มีความเรียบสวยงามเป็นมันวาวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 N/mm2

วิธีการใช้งาน เปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและปรับกระแสเครื่องเชื่อมไฟฟ้าให้เหมาะสมโดยระดับการปรับกระแสไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับ

1. ความหนาของชิ้นงานและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเชื่อมหากชิ้นงานหนาจะใช้กับลวดเชื่อมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากและต้องใช้กระแสในการเชื่อมมากตามไปด้วย

2. แนวในการเชื่อมโดยปกติหากเป็นการเชื่อมแบบต่อมุมในจะใช้กระแสในการเชื่อมมากที่สุด การเชื่อมแบบต่อตรงชิ้นงาน จะใช้กระแสปานกลาง และการเชื่อมแบบต่อมุมนอกจะใช้กระแสในการเชื่อมน้อยที่สุด

3. ท่าในการเชื่อมจะส่งผลกับมุมการเดินของลวดเชื่อมและกระแส

ข้อสังเกตุ หากปรับกระแสไฟมากเกินไปจะทำให้แนวเชื่อมทะลุได้ แต่หากกระแสน้อยเกินไปจะทำให้แนวเชื่อมไม่กินกัน ระยะห่างระหว่างลวดเชื่อมกับวัตถุที่ต้องการเชื่อมก็มีผลหากระยะห่างมากเกินไปกระแสจะสูง หากใกล้เกินไปจะทำให้ลวดเชื่อมติดกับชิ้นงาน 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง