มีดตัดกระจกด้ามไม้ STAR NO. 1 STAR glass cutter with wooden handle 1

  • 42.00 ฿


มีดตัดกระจกด้ามไม้ STAR NO. 1 STAR glass cutter with wooden handle  1 มีดตัดกระจกด้ามไม้ STAR เป็นมีดตัดกระจกมีดตัดกระจกที่ใช้ตัวตัดเป็นเพชรสังเคราะห์ โดยทั่วไปแล้วมีดตัดกระจกจะมี 2 แบบคือแบบ ตัวตัดเป็นล้อคาร์ไบด์และแบบตัวตัดเป็นเพชรสังเคราะห์ มีดตัดกระจกสามารถใช้ตัดกระจกได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตัวด้ามทำจากไม้ทำสี ตัวหัวตัดทำจากโลหะติดตั้งเพชรสังเคราะห์ที่มีความแข็งและคมทำให้สามารถตัดกระจกได้สวยงาม

วิธีการใช้งาน หาแนวที่ต้องการจะตัดกระจก จากนั้นใช้ฟุตเหล็กวางทาบแนวที่ต้องการกรีด กดฟุตเหล็กให้แน่น จากนั้นกดมีดตัดกระจก และลากผ่านขนานกับฟุตเหล็ก เมื่อได้แนวแล้วให้นำไม้บางๆวางบนผ้า เอากระจกวางบนไม้โดยให้แนวตัดอยู่ตรงขอบไม้ แล้วจึงออกแรงกดเพื่อให้กระจกขาดออกจากกัน

กล่องละ 12 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง