ฟุตสแตนเลส META

ฟุตสแตนเลส META META straight ruler (stainless type)

  • 15.00 ฿


META straight ruler (stainless type)   สำหรับวัดความยาว ทำจากสแตนเลส ใช้ทาบวัสดุที่ต้องการอ่านด้วยฟุตแล้วอ่านค่าที่วัดบนฟุต


สินค้าที่เกี่ยวข้อง