ฟุตวาล์วทองเหลือง UNV Brass Spring Foot Valve - UNV-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

ฟุตวาล์วทองเหลือง UNV Brass Spring Foot Valve - UNV

  • 155.00 ฿


ฟุตวาล์วทองเหลือง UNV Brass Spring Foot Valve - UNV

ฟุตวาล์ว มีหน้าที่เป็นตัวกั้นน้ำให้คงอยู่ในท่อระหว่างปั๊มน้ำ และฟุตวาล์ว ทำให้เวลาเปิด-ปิด ปั๊มน้ำไม่ต้องทำการกรอกน้ำในระบบใหม่อีกครั้งผลิตจากทองเหลือง อายุการใช้งานยาวนาน ใช้ติดตั้งในบ่อหรือแทงค์น้ำ เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ ป้องกันมิให้อากาศค้างในท่อ ใช้กับปั๊มน้ำทั่วไป มีให้เลือกใช้ 8 ขนาด คือขนาด 3/4 นิ้ว 1 นิ้ว 1-1/4 นิ้ว 1-1/2 นิ้ว 2 นิ้ว 2-1/2 นิ้ว 3 นิ้ว 4 นิ้ว

วิธีการติดตั้ง ตำแหน่งที่ติดตั้งฟุตวาล์วคือ  ต้องอยู่ต่ำกว่าปั๊มน้ำ และปลายจุ่มอยู่ในน้ำ  ปลายท่อดูดไม่รวมฟุตวาล์ว ต้องอยู่ใต้ผิวน้ำ ไม่น้อยกว่า 4 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อดูด และอยู่สูงจากก้นบ่อ ไม่น้อยกว่า 1 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อดูด ใช้การขันเกลียวเข้ากับท่อที่มีเกลียว 

กล่องละ 1 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง