พูลบ๊อกซ์-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

พูลบ๊อกซ์

  • 51.00 ฿


พูลบ๊อกซ์ ใช้ต่อเชื่อมระบบท่อไฟฟ้า ทำจากเหล็กมาตรฐาน พ่นสีป้องกันสนิม หนา 4 นิ้ว มี 3 ขนาด ใช้สำหรับการเดินสายไฟ พูลบ๊อกซ์ใช้เป็นจุดในการเชื่อมระบบไฟฟ้าใน บ้าน อาคาร ต่างๆ โดยก่อนที่จะทำการติดตั้งพูลบ๊อกซ์จะต้องออกแบบทางเดินระบบไฟฟ้าซึ่งจะเดินระบบด้วยท่อไฟฟ้า และมีสายไฟฟ้าภายในท่อไฟฟ้า เมื่อระยะทางสายไฟที่จะดึงยาวและมีทางคดเคี้ยวเลี้ยวเยอะ จำเป็นที่จะต้องมีพูลบ๊อกซ์พักอยู่ระหว่างทางเพื่อลดความเสียหายจากสายไฟที่จะต้องดึง พูลบ๊อกซ์จะใช้มากในส่วนนอกอาคารที่บางครั้งอาจต้องการกระจายสายไฟจาก 1 จุดเป็นหลายจุด และหากสายไฟช็อตก็สามารถที่จะตัดต่อตรงจุดเชื่อมต่อได้ง่าย สามารถหาจุดที่มีปัญหาและแก้ไขโดยการเปลี่ยนสายใหม่ได้โดยง่าย

วิธีการติดตั้ง พิจารณาจุดที่จะติดตั้ง เปิดฝาหน้า ยึดสกรูเข้ากับด้านหลังของพูลบ๊อกซ์เพื่อยึดติด พิจารณาว่าจะต้องใช้สายเข้ากี่สายและออกกี่สายแล้วทำการดันรูที่พูลบ๊อกซ์เตรียมไว้เพื่อต่อท่อเข้าเท่ากับจำนวนรูที่คิดว่าจะเข้าและออก ต่อเชื่อมท่อเข้ากับพูลบ๊อกซ์ ดึงสายไฟเพื่อเชื่อมต่อภายในพูลบ๊อกซ์ ปิดฝา


สินค้าที่เกี่ยวข้อง