พุกเหล็ก ตรา Eagle One

พุกเหล็ก ตรา V.K. Steel Anchor - V.K.

  • 3.00 ฿


V.K. Steel Anchor - V.K. ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี โดยทั่วไปแล้วพุกเหล็กจะใช้กับงานคอนกรีต เหมาะกับการใช้งานทั่วไปและงานที่ต้องการรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ ได้รับการยอมรับและรับรองคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)


สินค้าที่เกี่ยวข้อง