ยูแทรฟ พีแทรฟ เอสแทรฟ พีวีซี สีฟ้า ตรา ช้าง scg- pvc pipe

  • 223.00 ฿

Only 2 left!

เป็นส่วนที่ต่อเข้ากับท่อน้ำทิ้งโดยจะมีลักษณะเป็นท่อโค้งท้องช้างเพื่อใช้เป็นที่รองรับน้ำช่วยป้องกันกลิ่นไหลย้อนและเป็นจุดดักหากผู้ใช้งานทำสิ่งของตกลงไปในท่อ จุดโค้งนี้จะช่วยดักสิ่งของไม่ให้ไหลลงไปในท่อหลักได้ สามารถเปิดเพื่อทำความสะอาดและนำเอาสิ่งที่ค้างสะสมอยู่ในท่อออกได้

วิธีการติดตั้ง เหมือนกับการตัดต่อท่อทั่วไปคือให้ทากาวที่บริเวณจุดต่อแล้วสวม การทากาวหรือน้ำยาประสานท่อ ควรทาน้ำยาประสานท่อให้ทั่วทั้งบริเวณที่ต้องการต่อแบบชุ่มๆเพื่อการยึดติดที่แข็งแรง และควรดันท่อเข้าไปให้สุดข้อต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยึดติดของกาว

 ก่อนการต่อท่อควรวัดและออกแบบให้เรียบร้อยก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายหากตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคลาดเคลื่อน

หมายเหตุ: ยูแทรฟมีทั้งแบบมีช่องระบายและมีทั้งแบบไม่มีช่องระบาย


สินค้าที่เกี่ยวข้อง