ปากกาเคมีสองหัวตราช้าง EFS

ปากกาเคมีสองหัวตราช้าง EFS

  • 5.00 ฿


ปากกาเคมีแบบติดถาวรตราช้าง EFS มีทั้งหัวตัดและหัวกลมในด้ามเดียว (2 หัว) ใช้งานได้อเนกประสงค์
สำหรับเขียนบนกระดาษ, พลาสติก, โลหะ, ไม้ และวัสดุอื่นๆ 
ปลายปากกาแข็งแรง ไม่แตกยุ่ยง่าย

วิธีการใช้งาน ใช้เขียนบนกระดาษ, พลาสติก, โลหะ, ไม้ และวัสดุอื่นๆได้ ใช้เสร็จแล้วควรปิดฝาทันที มิฉะนัันปากกาจะแห้ง ทำให้ใช้งานไม่ได้

กล่องละ 12 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง