ประแจปากตายข้าง/แหวนฟรีข้าง (พับได้) META adjustable ratchet combination wrench No. 5566-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

ประแจปากตายข้าง/แหวนฟรีข้าง (พับได้) META adjustable ratchet combination wrench No. 5566

  • 115.00 ฿


ประแจปากตายข้าง/แหวนฟรีข้าง (พับได้) META adjustable ratchet combination wrench No. 5566 No.5566 8mm

ทำจากเหล็กแข็งคุณภาพดี มีความทนทานสูง ประแจมีลักษณะที่บาง แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ใช้สำหรับงานหนัก ชุบโครเมี่ยม ป้องกันสนิม ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธภาพ ลดความเสียหายจากการทำงาน ลดระยะเวลาในการทำงาน สินค้ามาตรฐาน ด้านที่เป็นแหวนฟรีข้างสามารถเข้าถึงน๊อตในจุดที่ประแจเข้าถึงได้ยากได้เพราะสามารถขันน๊อตได้ในแนวดิ่ง อีกทั้งยังสามารถใช้ในลักษณะด้ามฟรี ใช้การพลิกด้านเพื่อเลือกทิศทางการขัน

วิธีการใช้งาน พิจารณาน๊อตที่ต้องการขัน วัดขนาดว่าน๊อตที่ต้องการขันว่าเป็นขนาดเท่าไหร่ วิธีการวัดให้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านของน๊อตจากด้านหนึ่งไปถึงอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกัน(ไม่ใช่การวัดมุมถึงมุมที่อยู่ตรงข้ามกัน)เมื่อได้ขนาดน๊อตที่ต้องการจะขันแล้วให้ใช้ ประแจที่มีขนาดที่วัดได้ใส่เข้าไปที่น๊อตแล้วทำการออกแรงหมุน สำหรับน๊อตเกลียวปกติหากต้องการคลายน๊อตออกให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา และหากต้องการขันน๊อตให้แน่นให้หมุนตามเข็มนาฬิกา

ควรทำความสะอาดและทาน้ำมันบางๆหลังการใช้งานเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน


สินค้าที่เกี่ยวข้อง