บ๊อกซ์ไฟฟ้า ตื้น

  • 5.50 ฿


ใช้ต่อเชื่อมระบบท่อไฟฟ้าแบบฝังผนัง ใช้เป็นจุดต่อไฟฟ้าออกมาที่ตำแหน่งที่ต้องการเปิดปิดสวิตช์หรือเป็นตำแหน่งที่ติดตั้งเต้ารับปลั๊กเพื่อเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้ในการวางโครงสร้างก่อนที่จะติดตั้งสวิตช์ เต้ารับปลั๊ก หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ต้องใช้ร่วมกับสวิตช์ เต้ารับปลั๊ก ฝาปิด มี 2 ขนาด คือแบบ 2x4 และ แบบ 4x4

วิธีการติดตั้ง พิจารณาหาตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง โดยจะต้องผ่าผนังปูนเข้าไปเพื่อฝังบ๊อกซ์ไฟฟ้า ตื้น ตำแหน่งที่จะติดตั้งจะต้องเดินท่อสายไฟมาหาตัวบ๊อกซ์ ช่างจะต้องทำการดันแผ่นเพลทที่ปิดบังทางเดินท่อออกเพื่อให้สายไฟสามารถลอดมายังบ๊อกซ์ได้ จากนั้นจึงนำบ๊อกซ์สอดเข้าไปในท่อประมาณ 1 ซม. เมื่อวางบ๊อกซ์ไฟฟ้า ตื้นเสร็จแล้วรอจนกว่าผนังจะถูกฉาบเสร็จ จึงเริ่มเข้ามาดึงสายและติดตั้งสวิตช์และเต้ารับปลั๊ก


สินค้าที่เกี่ยวข้อง