บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 2 ทาง

  • 70.00 ฿


บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 2 ทาง ใช้ต่อเชื่อมระบบท่อไฟฟ้า ใช้เป็นกล่องรวมสายไฟ เพื่อต่อออกไปตามทิศทางต่างๆ ตามต้องการ ตัวบ๊อกซ์มาพร้อมด้วยฝาปิด และโอริงค์ ผลิตด้วยอลูมิเนียม อัลลอย บ๊อกซ์กลมกันน้ำ จะมีฝาเกลียวเพื่อช่วยในการปิดฝาและตรงบ่าของบ๊อกซ์กลมกันน้ำจะมีโอริงที่เป็นยางสีดำเพื่อใช้ในการป้องกันน้ำ สามารถมองเห็นได้จากด้านนอก ฝาของบ๊อกซ์กลมกันน้ำสามารถใช้ด้ามไขควงช่วยในการขันเพื่อปิดหรือเปิดฝาได้

วิธีการใช้งาน ปกติบ๊อกซ์กลมกันน้ำจะไม่ได้ยึดตัวบ๊อกซ์กลมกันน้ำติดกับผนังแต่จะยึดที่ท่อไฟ IMC ที่ต่อเกลียวเข้ามาที่บล็อคแทน เริ่มโดยการเปิดฝาบ๊อกซ์กลมกันน้ำแล้วหมุนเกลียวท่อไฟ IMC ยึดเข้ากับบ๊อกซ์กลมกันน้ำ ดึงสายไฟผ่านท่อไฟ IMC มาออกที่บ๊อกซ์กลมกันน้ำ ปิดฝาให้แน่น ป้องกันน้ำเข้า


สินค้าที่เกี่ยวข้อง