บล็อคยาง และ ปลั๊กคู่ สำหรับทำปลั๊กพ่วง

  • 68.00 ฿

Only 1 left!

บล็อคยาง และ ปลั๊กคู่ สำหรับทำปลั๊กพ่วง เป็นชุดที่สามารถทำปลั๊กพ่วงเองได้ง่ายๆ เริ่มจากการเลือกว่าจะใช้ตัวฐานบล็อคเป็นแบบ2 ช่อง หรือแบบ 4 ช่อง หากเลือกแบบ 2  ช่อง จะใช้ปลั๊กคู่ตราช้างเพียงอันเดียว แต่หากเลือกแบบ 4 ช่องต้องใช้ปลั๊กคู่ตราช้าง 2 อัน

วิธีการใช้งาน เริ่มจากการขันสกรูที่ช่องรับสายไฟเข้าของฐานบล็อคแล้วนำสายไฟลอดเข้ามา จากนั้นจึงทำการปอกสายไฟ เสียบสายทองแดงเข้าที่ปลั๊กคู่ตราช้าง ตามสัญลักษณ์ที่แสดงอยู่บนปลั๊กคู่ตราช้าง จากนั้นจึงปิดปลั๊กคู่ตราช้างเข้าไปที่ฐาน ขันสกรูที่ช่องรับสายไฟเข้าให้แน่น ตัดสายไฟให้ได้ระยะตามต้องการ แล้วปอกสายไฟด้านที่ตัดใส่เข้ากับปลั๊กตัวผู้


สินค้าที่เกี่ยวข้อง