ตลับเมตร kds neolock

  • 170.00 ฿


neolock มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน เป็นที่นิยมของช่างมืออาชีพ เรื่องความเที่ยงตรงแม่นยำใช้สำหรับวัดความยาว  ตัวกรอบและปุ่มกดล็อคของตลับเมตรทำจากพลาสติก ABS คุณภาพสสูง เหนียว แข็ง ตัวสายวัดทำจากเหล็กคุณภาพดีทำสีอย่างดี สเกลที่พิมพ์อยู่มองเห็นชัดเจน ระยะถูกต้องได้มาตรฐาน ผ่านกรมช่างตวงวัด

วิธีการใช้งาน การดึงตลับเมตรที่ถูกต้อง ต้องใช้มือทั้ง 2 ข้างในการดึง มือข้างแรกจับที่หัวตัวเกี่ยวของตลับเมตร มือข้างที่สองจับตรงสายตลับเมตรเหนือช่องปล่อยสายของตลับเมตรป้องกันการดีดกลับของสายตลับเมตร แล้วค่อยๆดึงสายตลับเมตรออกจากตัวตลับเมตร เมื่อได้ระยะที่ต้องการแล้วจึงกดล็อค เมื่อต้องการปล่อยสายตลับเมตรกลับเข้าตัวตลับเมตรวิธีจะคล้ายคลึงกับการดึงออกคือใช้มือข้างหนึ่งจับที่สายเหนือช่องปล่อยสายของตลับเมตรก่อนแล้วจึงใช้มืออีกข้างกดปุ่มปลดล็อค จากนั้นใช้มือข้างที่ปลดล็อคจับสายตลับเมตรในจุดที่ไกลกว่ามือข้างที่หนึ่งแล้วค่อยๆเลื่อนสายตลับเมตรกลับสู่ตัวตลับเมตรอย่างนิ่มนวลโดยมือข้างที่หนึ่งก็ค่อยๆผ่อนแรงการกดเพื่อปล่อยให้สายตลับเมตรเคลื่อนตัวเข้าเก็บในตัวตลับเมตร

ที่ตัวเกี่ยวของตลับเมตรที่ดีต้องมีระยะขยับได้เท่ากับความหนาของตัวเกี่ยวเนื่องจากหากเราต้องการวัดแบบใช้หัวตัวเกี่ยวดันกับใช้หัวตัวเกี่ยวเกี่ยว ความยาวที่ได้จะต้องเท่ากัน หากหัวตัวเกี่ยวขยับไม่ได้ระยะที่ได้จากการวัดแบบดันกับแบบเกี่ยวจะไม่เท่ากัน 

กล่องละ 12 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง