ตลับเมตรเคลือบTylon No.91(ไม่มีแม่เหล็ก) META measuring tapes (series J) without magnetic

  • 70.00 ฿


ตลับเมตรเคลือบTylon No.91(ไม่มีแม่เหล็ก) META measuring tapes (series J) without magnetic No.91 5.0 m.

แบบไม่มีแม่เหล็กอยู่ที่ปลายสายเกี่ยว วัดความยาว ตัวสายเคลือบ tylon ไม่สะท้อนแสง ทำให้มองตัวเลขได้ชัดเจน ตัวสายวัดทำจากเหล็กคุณภาพสูง,กรอบตลับเมตรทำจากพลาสติก ABS คุณภาพดี เหนียวแข็งไม่แตกหักง่าย ระบบสปริงดึงสายตลับเมตรกลับนุ่มมือ 

วิธีการใช้งาน การดึงตลับเมตรที่ถูกต้อง ต้องใช้มือทั้ง 2 ข้างในการดึง มือข้างแรกจับที่หัวตัวเกี่ยวของตลับเมตร มือข้างที่สองจับตรงสายตลับเมตรเหนือช่องปล่อยสายของตลับเมตรป้องกันการดีดกลับของสายตลับเมตร แล้วค่อยๆดึงสายตลับเมตรออกจากตัวตลับเมตร เมื่อได้ระยะที่ต้องการแล้วจึงกดล็อค เมื่อต้องการปล่อยสายตลับเมตรกลับเข้าตัวตลับเมตรวิธีจะคล้ายคลึงกับการดึงออกคือใช้มือข้างหนึ่งจับที่สายเหนือช่องปล่อยสายของตลับเมตรก่อนแล้วจึงใช้มืออีกข้างกดปุ่มปลดล็อค จากนั้นใช้มือข้างที่ปลดล็อคจับสายตลับเมตรในจุดที่ไกลกว่ามือข้างที่หนึ่งแล้วค่อยๆเลื่อนสายตลับเมตรกลับสู่ตัวตลับเมตรอย่างนิ่มนวลโดยมือข้างที่หนึ่งก็ค่อยๆผ่อนแรงการกดเพื่อปล่อยให้สายตลับเมตรเคลื่อนตัวเข้าเก็บในตัวตลับเมตร

ที่ตัวเกี่ยวของตลับเมตรที่ดีต้องมีระยะขยับได้เท่ากับความหนาของตัวเกี่ยวเนื่องจากหากเราต้องการวัดแบบใช้หัวตัวเกี่ยวดันกับใช้หัวตัวเกี่ยวเกี่ยว ความยาวที่ได้จะต้องเท่ากัน หากหัวตัวเกี่ยวขยับไม่ได้ระยะที่ได้จากการวัดแบบดันกับแบบเกี่ยวจะไม่เท่ากัน 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง