ตลับเมตรรุ่นหมอดู META (No.1989) META fortune teller measuring tape No.1989 5.0 m

  • 150.00 ฿


ตลับเมตรรุ่นหมอดู META fortune teller measuring tape No.1989 5.0 m สำหรับวัดความยาว ทำจากเหล็ก,พลาสติก ใช้โดยการดึงสายออกมาจากตลับแล้ววัดขนาด เหมาะกับซินแส หมอดู และช่างที่ต้องทำสิ่งของที่เป็นศิริมงคล ข้อความบนสายตลับเมตรเป็นภาษาจีนแต่อย่างไรก็ตามเรามีข้อความแปลความหมายแถมมาให้กับตัวตลับเมตรด้วยแต่โดยทั่วไปแล้วสีแดงคือความหมายดี สีดำความหมายจะไม่ค่อยดี ยิ่งถ้าเป็นสีแดงตัวหนาแล้วจะยิ่งดีมาก 

วิธีการใช้งาน การดึงตลับเมตรที่ถูกต้อง ต้องใช้มือทั้ง 2 ข้างในการดึง มือข้างแรกจับที่หัวตัวเกี่ยวของตลับเมตร มือข้างที่สองจับตรงสายตลับเมตรเหนือช่องปล่อยสายของตลับเมตรป้องกันการดีดกลับของสายตลับเมตร แล้วค่อยๆดึงสายตลับเมตรออกจากตัวตลับเมตร เมื่อได้ระยะที่ต้องการแล้วจึงกดล็อค เมื่อต้องการปล่อยสายตลับเมตรกลับเข้าตัวตลับเมตรวิธีจะคล้ายคลึงกับการดึงออกคือใช้มือข้างหนึ่งจับที่สายเหนือช่องปล่อยสายของตลับเมตรก่อนแล้วจึงใช้มืออีกข้างกดปุ่มปลดล็อค จากนั้นใช้มือข้างที่ปลดล็อคจับสายตลับเมตรในจุดที่ไกลกว่ามือข้างที่หนึ่งแล้วค่อยๆเลื่อนสายตลับเมตรกลับสู่ตัวตลับเมตรอย่างนิ่มนวลโดยมือข้างที่หนึ่งก็ค่อยๆผ่อนแรงการกดเพื่อปล่อยให้สายตลับเมตรเคลื่อนตัวเข้าเก็บในตัวตลับเมตร

ที่ตัวเกี่ยวของตลับเมตรที่ดีต้องมีระยะขยับได้เท่ากับความหนาของตัวเกี่ยวเนื่องจากหากเราต้องการวัดแบบใช้หัวตัวเกี่ยวดันกับใช้หัวตัวเกี่ยวเกี่ยว ความยาวที่ได้จะต้องเท่ากัน หากหัวตัวเกี่ยวขยับไม่ได้ระยะที่ได้จากการวัดแบบดันกับแบบเกี่ยวจะไม่เท่ากัน 

กล่องละ 6 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง