ตลับเมตรรุ่นหมอดู META (No.1989) META fortune teller measuring tape No.1989 5.0 m

  • 160.00 ฿


META fortune teller measuring tape No.1989 5.0 m สำหรับวัดความยาว ทำจากเหล็ก,พลาสติก ใช้โดยการดึงสายออกมาจากตลับแล้ววัดขนาด


สินค้าที่เกี่ยวข้อง