ด้ามเหล็กต่อเลื่อยแต่งกิ่ง ยืดได้ (เฉพาะด้ามไม่รวมเลื่อยตัดกิ่ง) Expandable Steel Handle for Garden Shear - EAGLE ONE (**สินค้าชนิดนี้ไม่รับเก็บเงินปลายทาง)

  • 200.00 ฿


ด้ามเหล็กต่อเลื่อยแต่งกิ่ง ยืดได้ (เฉพาะด้ามไม่รวมเลื่อยตัดกิ่ง) Expandable Steel Handle for Garden Shear - EAGLE ONE ด้ามเหล็กทำสีส้ม แข็งแรง ใช้สำหรับ ต่อเลื่อยแต่งกิ่ง สามารถยืดได้ 1.30 - 2.40 เมตร ใช้ต่อเลื่อย สำหรับแต่งกิ่งไม้ ในที่สูง ราคานี้ไม่รวมเลื่อยโค้งตัดกิ่ง ต่อกับเลื่อยตัดกิ่งแบบมาตรฐานได้ทุกรุ่น

วิธีการใช้งาน นำเลื่อยแต่งกิ่งที่ต้องการเพิ่มความยาวที่ด้ามจับมาต่อเข้ากับด้ามเหล็กต่อเลื่อยแต่งกิ่ง ยืดได้โดยต่อเข้ากับส่วนหัวของด้ามเหล็กต่อเลื่อยแต่งกิ่ง ยืดได้ เสียบให้แน่น จากนั้นทำการหมุนจุดล็อคปรับระดับความยาวของด้ามเหล็กต่อเลื่อยแต่งกิ่ง ยืดได้ซึ่งอยู่ต่ำกว่าจุดที่ใช้ต่อกับเลื่อยตัดกิ่งเพียงเล็กน้อย ทำการหมุนคลายตัวล็อคแล้วใช้มือดึงด้ามเหล็กต่อเลื่อยแต่งกิ่ง ยืดได้ให้ยืดออกเท่าที่ต้องการแล้วจึงทำการหมุนล็ออคกลับให้แน่น ก็จะได้ความยาวด้ามตามต้องการ

กล่องละ 1 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง