ดินสอช่างไม้ STAEDTLER ตรา พระจันทร์ (แท้) Carpenter Pencil - STAEDTLER

  • 10.00 ฿


ดินสอช่างไม้ Carpenter Pencil - STAEDTLER  ตราพระจันทร์แท้ 100% ดินสอไม้คุณภาพดีสำหรับใช้ในงานช่างไม้โดยเฉพาะ สามารถนำไปใช้ในงานเหล็กเพื่อขีดบอกตำแหน่งได้ ขนาดเส้นของดินสอช่างไม้ สามารถฝนให้เล็กหรือฝนให้เป็นเส้นหนาใหญ่ได้ตามต้องการ ลายเส้นที่ขีดเขียนด้วยดินสอช่างไม้ จะเห็นได้ชัดเจน ไส้ดินสอไม่หักง่ายใช้งานได้ยาวนาน

วิธีการใช้งาน ก่อนทำการใช้งานต้องทำการเหลาดินสอก่อนโดยวิธีการเหลาดินสอมีด้วยกัน 2 วิธี วิธีที่ 1 คือใช้กบเหลาดินสอสำหรับดินสอช่างไม้ สะดวก รวดเร็ว แต่กบเหลาดินสอสำหรับดินสอช่างไม้ นั้นค่อนข้างหายาก วิธีที่ 2 คือใช้คัตเตอร์หรือมีดเหลาซึ่งเป็นวิธ่ีที่ช่างทั่วไปนิยมเพราะสะดวกและสามารถปรับขนาดเส้นได้ตามที่ช่างต้องการ

กล่องละ 12 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง