ดอกสกัดแซะปูน SDS (โรตารี่) META chisel with SDS-Plus (Point) 250 mm.

  • 45.00 ฿


META chisel with SDS-Plus (Point)  250 mm. ใช้เพื่อสกัด, แซะปูนหรือคอนกรีต ทำจากโลหะ ใช้โดยการสวมเข้ากับกับเครื่องสว่านโรตารี่ ดอกสกัดนี้มี 2 แบบคือแบบปลายแหลมและแบบปลายแบน 

สว่านไฟฟ้าโดยทั่วไปจะมีระบบกระแทกอยู่ 2 แบบคือ แบบกระแทกธรรมดา และแบบที่เรียกว่าโรตารี่

สว่านกระแทกธรรมดาใช้ระบบการกระแทกจากการหมุนหัวสว่านบนเส้นรอบวงที่ไม่เรียบทำให้หัวสว่านสั่นสะเทือนขณะหมุน หัวสว่านที่ติดตั้งมากับสว่านกระแทกธรรมดานั้นมี 2  แบบ คือหัวสว่านที่ต้องใช้ดอกจำปาล็อคและหัวสว่านที่ใช้มือหมุนล็อค

สว่านกระแทกระบบโรตารี่จะมีค้อนเล็กๆภายในตัวเครื่องสว่านที่ทำการตอกกระแทกหัวสว่านเป็นระยะทำให้สว่านกระแทกระบบโรตารี่มีแรงกระแทกที่มากกว่ามาก หัวสว่านของสว่านกระแทกระบบโรตารี่จะเป็นหัวยางและมีรูสำหรับใส่ดอกโรตารี่วิธีใส่เพียงแค่กดดอกสว่านโรตารี่เข้าไปจนในยินเสียงคลิ๊ก

กล่องละ 10 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง