ชุดถอดหม้อกรอง TW ตรา King Eagle 15 ตัวชุด 15-piece Oil Filter Wrench Set - KING EAGLE

  • 1,158.00 ฿

Only 3 left!

15-piece Oil Filter Wrench Set - KING EAGLE

สามารถใช้ถอดหม้อกรองขนาดต่างๆได้ในชุด มีกล่องเก็บอย่างดี สินค้าผลิตจากประเทศไต้หวันแท้ๆทำจากอลูมิเนียมหนา อายุการใช้งานยาวนานมาก รับประกันคุณภาพด้วยการผลิตที่ทันสมัยจากวัสดุคุณภาพดี หม้อกรองที่ชุดถอดหม้อกรองนี้ถอดได้มีตามภาพ

วิธีการใช้งาน พิจารณาว่าหม้อกรองที่ต้องการจะถอดนั้นตรงกับขนาดเท่าไหร่ในเอกสารที่แนบมากับชุดถอดหม้อกรอง วางบล็ออคถอดหม้อกรองที่ตรงกับขนาดที่ต้องการออกมาวางบนหม้อกรองที่ต้องการจะถออด จากนั้นใช้ด้ามฟรีที่อยู่ในชุดถอดหม้อกรองต่อเข้ากับด้านหลังของบล็อคถอดหม้อกรอง ปรับด้ามฟรีไปในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งจะมีทิศที่ต้องการถอดและทิศที่ต้องการขันกลับให้แน่น 

หลังการใช้งานทุกครั้งควรทำความสะอาดและเก็บชุดถอดหม้อกรองให้เป็นระเบียบเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

กล่องละ 1 ชุด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง