ชอล์คขีดเหล็ก-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

ชอล์คขีดเหล็ก

  • 3.50 ฿


ใช้สำหรับขีดหรือทำเครื่องหมายบนเหล็ก ทำให้สังเกตุเห็นได้ชัด ทำจากหินอ่อน 100% การที่จะทำเครื่องหมายบนเหล็กเพื่อตัดหรือมาร์ค ชอล์คขีดเหล็กเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำเครื่องหมายบนมากเนื่องมาจากหากไม่ใช้ชอล์คขีดเหล็กก็ต้องใช้ดินสอหรือปากกาซึ่งสำหรับดินสอนั้นมองเห็นได้ค่อนข้างยากเพราะเป็นสีดำเหมือนสีเหล็ก สำหรับปากกาหากเป็นปากกาเคมี เมื่อต้องการลบจะต้องใช้ทินเนอร์หรืออะซิโตนในการลบซึ่งไม่สะดวก แต่หากใช้ชอล์คขีดเหล็กวิธีการลบนั้นเพียงแค่ใช้ผ้าเช็ดเท่านั้น 

วิธีการใช้งาน สามารถนำชอล์คขีดเหล็กไปเขียนเครื่องหมายบนเหล็กได้เลย แต่หากต้องการเส้นที่เล็กคมผู้ใช้งานสามารถเหลาชอล์คขีดเหล็กเพื่อปรับขนาดของหัวเขียนได้ วิธีการลับสามารถใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบลับ หรือใช้กระดาษทรายกลมติดเครื่องเจียร์ไฟฟ้าลับก็ได้

กล่องละ 100 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง