ฉากเข้ามุม Steel Plate

  • 3.00 ฿


ฉากเข้ามุม Steel Plate ราคาเป็นราคาต่อชิ้น เหล็กฉากเข้ามุมรูปตัวแอล ใช้สำหรับยึดหรือประกอบชิ้นงาน 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน โดยใช้ตะปูเกลียวยึดฉากเข้ากับชิ้นงาน ฉากเข้ามุมทำจากเหล็กคุณภาพดี ทำสีเงิน ความหนาขึ้นอยู่กับความยาวของฉากเข้ามุม ยิ่งมีความยาวมากความหนาก็ยิ่งมากตามไปด้วย

วิธีการใช้งาน ยึดเหล็กฉากด้านแรกเข้าที่วัตถุชิ้นที่ 1 แล้วจึงยึดอีกด้านที่เป็นด้านที่ฉากกันเข้ากับวัตถุชิ้นที่ 2 การยึดโดยทั่วไปจะใช้สกรูเกลียวปล่อย โดยวัตถุที่จะยึดเข้าหากันอาจเป็นไม้หรือโลหะก็ได้ แต่สำหรับโลหะอาจใช้การเชื่อมติดก็ได้ นอกจากนี้ฉากเข้ามุมยังสามารถนำไปประยุกต์ในงานช่างได้อย่างหลากหลายอาจใช้เพื่อเป็นฐานค้ำหรือฐานดึงชั้นวางก็ได้แต่ต้องคำนึงถึงน้ำหนักที่จะรับด้วยว่าไม่ควรหนักเกินไป

กล่องละ 100 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง