ฉากเข้ามุม

ฉากเข้ามุม Steel Plate

  • 3.00 ฿


Steel Plate เหล็กฉากเข้ามุมรูปตัวแอล ใช้สำหรับยึดหรือประกอบชิ้นงาน 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน โดยใช้ตะปูเกลียวยึดฉากเข้ากับชิ้นงาน


สินค้าที่เกี่ยวข้อง