คีมล็อคอัตโนมัติ 12" ตรา CF COOPER -Auto GRIP

  • 420.00 ฿


คีมล็อคอัตโนมัติ ตรา CF COOPER -Auto GRIP คีมล็อคอัตโนมันใช้จับเป็นแผ่นเหล็กเจาะ ยึดจับวัตถุเพื่อให้อยู่ทรง ปากหนีบแบบฟันปลา สามารถยึดจับได้อย่างแน่นหนา

วิธีการใช้งาน พิจารณาสิ่งที่ต้องการใช้คีมล็อคจับ เริ่มโดยการบีบคีมล็อคก่อนแล้ว คีมจะทำการล็อคอัตโนมัติ  เมื่อต้องการจะปลดปากคีมล็อคออกจากวัสถุ ให้เราง้างด้ามคีม ปากคีมล็อคก็จะคลายโดยอัตโนมัติ

ควรทำความสะอาดและทาน้ำมันบางๆทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานสินค้าที่เกี่ยวข้อง