คีมจับแบตเตอร์รี่ Battery Connector-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

คีมจับแบตเตอร์รี่ Battery Connector

  • 12.00 ฿


Battery Connector ใช้จับแบตเตอรี่ พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ ราคาเป็นราคาต่อคู่ประกอบไปด้วยคีมจับสีแดง 1 อันและคีมจับสีดำ 1 อัน 

วิธีใช้งาน ถอดพลาสติกตรงบริเวณขาของคีมจับแบตเตอร์รี่ออก จะพบตัวคีมส่วนที่เป็นโลหะ โดยเป็นแบบตัวยูรองรับการบีบจากคีมเพื่อรัดสายทองแดงที่จะนำมายึดติดกับคีมจับแบตเตอร์รี่ เพื่อความแน่นเราสามารถเชื่อมคีมจับแบตเตอร์รี่กับสายไฟด้วยการบัตกรีได้ หลังจากยึดติดคีมจับแบตเตอร์รี่กับสายไฟแล้วให้สวมพลาสติกที่เป็นฉนวนกลับเข้าที่เดิมให้เรียบร้อย 

หากกระแสที่ใช้สูงควรใช้คีมจับแบตเตอร์รี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับกระแสที่จะผ่านตัวคีมจับแบตเตอร์รี่ ขนาดของคีมจับแบตเตอร์รี่ที่ใหญ่ขึ้นจะมีขนาดความหนาของฉนวนที่ด้ามหนาขึ้นด้วย

กล่องละ 1 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง