ข้อต่อ แบบ บาง ท่อ พีวีซี สีฟ้า ตราช้าง scg- pvc pipe

  • 7.00 ฿


ใช้ต่อเชื่อมระบบท่อน้ำพีวีซี ข้อต่อมีหลากหลายแบบให้เลือกและหลายขนาด ข้อต่อเป็นแบบรุ่นหนาเหมาะใช้กับท่อน้ำพีวีซีมาตรฐาน 8.5

วิธีการติดตั้ง ข้อต่อต่างๆสามารถตัดได้ด้วยกรรไกรตัดท่อ และสามารถต่อได้ด้วยกาวทาท่อหรือน้ำยาประสานท่อ ควรทาน้ำยาประสานท่อให้ทั่วทั้งบริเวณที่ต้องการต่อแบบชุ่มๆเพื่อการยึดติดที่แข็งแรง และควรดันท่อเข้าไปให้สุดข้อต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยึดติดของกาว

ข้อโค้งใช้ในกรณีต้องการสร้างทางเดินท่อโค้งมีทั้งแบบ 45 องศา และแบบ 90 องศา สามารถใช้ปืนความร้อนเป่าท่อยาวปกติแล้วทำการดัดโค้งได้แต่หากต้องการความรวดเร็วและความมาตรฐานก็ควรใช้ข้อโค้ง

3ทางใช้ในการกระจายท่อน้ำออกเป็น2ทางโดยมีทั้งแบบ3ทางธรรมดาและแบบสามทางลดโดยจะลดขนาดท่อลงพร้อมกับกระจายท่อน้ำออกเป็น2ทางด้วย


สินค้าที่เกี่ยวข้อง