ข้อต่อ ท่อ ไฟฟ้า สีขาว BS พีวีซี ตรา ช้าง scg

  • 5.00 ฿


ใช้ต่อเชื่อมระบบท่อไฟฟ้าสีขาว ข้อต่อมีหลากหลายแบบให้เลือกและหลายขนาด ข้อต่อและท่อไฟสีขาวที่ใช้สำหรับร้อยสายไฟนี้จะมีสารที่ลดการติดไฟทำให้หากเกิดการสปาร์คและเกิดประกายไฟในท่อ มีความทนทานต่อความร้อนสูง มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า จึงไม่นำไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟรั่ว  มีคุณสมบัติไม่เป็นสนิม(ที่มันไม่เป็นสนิมก็เพราะว่ามันไม่ใช่เหล็ก)  มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ

วิธีการติดตั้ง ข้อต่อตรงใช้ในการต่อเพิ่มความยาวของท่อยาวโดยนำท่อยาวเส้นที่หนึ่งต่อเข้าด้านบนและใช้ท่อยาวอีกเส้นต่อเข้าด้านล่าง 

ข้อโค้งใช้ในกรณีต้องการสร้างทางเดินสายไฟโค้ง สามารถใช้ปืนความร้อนเป่าท่อยาวปกติแล้วทำการดัดโค้งได้แต่หากต้องการความรวดเร็วและความมาตรฐานก็ควรใช้ข้อโค้ง

คอนเนคเตอร์ใช้ในการต่อท่อยาวเข้ากล่องไฟโดยคอนเนคเตอร์จะเป็นจุดต่อระหว่างกล่องไฟกับปลายท่อยาวโดยจะต้องนำส่วนสั้นของคอนเนคเตอร์ต่อจากภายในกล่องไฟและส่วนยาวของคอนเนคเตอร์ต่อที่ด้านนอกกล่องไฟ

3ทางใช้ในการกระจายสายไฟแบ่งเป็น2จุดใช้โดยการต่อท่อยาวเข้าที่ปลายทั้ง 3 ด้าน


สินค้าที่เกี่ยวข้อง