กากเพชรบดวาล์ว ตรา เชอร์มิโก้ Grinding Paste - CHEMICO

  • 75.00 ฿


Grinding Paste - CHEMICO ใช้สำหรับบดลิ้นวาล์ว หรือขัดทำความสะอาด สินค้าเป็นผงอยู่ในน้ำมัน


สินค้าที่เกี่ยวข้อง