กล่อง พักสายไฟฟ้าสีขาว BS พีวีซี ตราช้าง scg

  • 21.00 ฿

Only 3 left!

ใช้ต่อเชื่อมระบบท่อไฟฟ้า ใช้สำหรับต่อปลั๊กไฟ ในกรณีที่ไม่ต้องการเจาะฝังเข้าไปในผนัง ใช้การเดินสายไฟลอยบนผนังและการฝังบล็อคบนผนัง ง่ายต่อการติดตั้ง รื้อถอน อีกทั้งยังสามารถติดตั้งไว้ที่โต๊ะ หรือเครื่องจักรต่างๆได้ ใช้ร่วมกับสวิตช์ ปลั๊ก ฝาปิด

วิธีการติดตั้ง พิจรณาหาตำแหน่งติดตั้ง และวางแผนก่อนว่าจะใช้บ๊อกซ์ลอยในการทำเป็นสวิตช์หรือปลั๊ก หรือจะเป็นทั้ง 2 อย่าง ยึดบ๊อกซ์ลอยเข้ากับตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง   เดินสายไฟฟ้ามารอตรงตำแหน่งที่จะติดตั้งบ๊อกซ์ลอย ปอกฉนวนของสายไฟและเสียบสายไฟส่วนที่เป็นทองแดงเข้าไปด้านหลังสวิตช์ หรือปลั๊ก แล้วล็อคสวิตช์ หรือปลั๊กเข้ากับบ๊อกซ์ลอย ใช้ฝาปิดปิดฝาหน้า

ควรติดบ๊อกซ์ลอยในที่ร่มเท่านั้นเพราะบ๊อกซ์ลอยไม่สามารถกันน้ำได้


สินค้าที่เกี่ยวข้อง