ดอกสว่านเจาะเหล็ก META (สีชา) META cobalt HSS twist drill

  • 28.00 ฿


META cobalt HSS twist drill  สำหรับเจาะสเตนเลส ไม้ หรือเหล็ก เป็นดอกโคบอล์ตแท้ๆ อายุการใช้งานยาวนาน รักษาความคมไว้ได้นาน

วิธีการใช้งาน พิจารณาขนาดและตำแหน่งที่ต้องการเจาะ มาร์คตำแหน่งที่จะเจาะด้วยดินสอ หรือ ปากกา แล้วใช้เหล็กส่งตอกลงไปบนวัตถุที่ต้องการจะเจาะเพื่อให้สว่านสามารถเจาะตรงตำแหน่งนั้นๆได้อย่างแม่นยำไม่หนีศูนย์ นำดอกสว่านขนาดที่ต้องการใส่เข้าไปที่หัวสว่าน หมุนล็อคหัวสว่านกับดอกสว่านให้แน่น ลองกดสวิสต์ที่เครื่องสว่านเพื่อดูว่าดอกสว่านที่ใส่เข้าไปได้ศูนย์กลาง จากนั้นจึงกดดอกสว่านลงบนตำแหน่งที่ตอกด้วยเหล็กส่ง ออกแรงเพียงเล็กน้อย 

การเจาะเหล็กหรือสเตนเลสจะต้องใช้ความเร็วรอบของสว่านไม่สูงมากค่อยๆกินเนื้อโลหะไปเรื่อยๆ แต่หากต้องการเจาะไม้ควรใช้ความเร็วรอบของสว่านสูงเพื่อความสวยงามของรูเจาะ

หลังการใข้งานควรทำความสะอาดดอกสว่านและเก็บให้เป็นระเบียบทุกครั้งเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

กล่องละ 10 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง